Realizacje

Zaprojektowaliśmy już:

…co nie znaczy, że traktujemy sprawy zbiorczo…
Każdy projekt jest realizowany indywidualnie.

Namiastka projektów zrealizowanych w ostatnim czasie:

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ O MOCY 2,0 MW
ZLOKALIZOWANEJ W SIENIAWCE (INWESTOR: GMINA BOGATYNIA)

PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 270 KW
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN225 PE I DN160 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN50 PE, DN40 PE, DN32 PE
O DŁUGOŚCI 1,2 KM W MIEJSCOWOŚCI NYSA UL. ASNYKA

BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO I INSTALACJI C.O. W BUDYNKU NR 99, UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 (INWESTOR: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO SINEVIA SP. Z O. O.)

INSTALACJE SANITARNE W ZESPOLE BUDYNKÓW MŁYNA PRZY UL. MOSTOWEJ 1 W NYSIE

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ W NYSIE W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 4 KM