O firmie

Nasz fundament

Kiedy pracujemy
Greensan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w odpowiedzi na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi projektowe i inżynierskie. Zrzeszamy uprawnionych projektantów i inżynierów z dużym doświadczeniem zawodowym do realizacji specjalistycznych zadań inżynierskich.

Jak pracujemy:

Rozwiązujemy problemy kontrahentów z uwzględnieniem ekonomii na etapie projektu, realizacji i eksploatacji


Sprawy trudne należą do naszych zadań


Twój problem staje się naszym wyzwaniem

Kto z nami pracuje:

Inżynierowie specjalizujący się w danej dziedzinie

Topowi producenci materiałów i urządzeń

Rzetelni wykonawcy robót budowlanych

Specjalistyczne biura inżynierskie

Rzeczoznawcy

Geolodzy

Geodeci

Zakres naszych możliwości:

Projekty branżowe instalacji wewnętrznych
woda, kanalizacja, wentylacja, gaz, centralne ogrzewanie, kotłownie, węzły cieplne, pompy ciepła

Projekty branżowe uzbrojenia podziemnego
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,  cieplne, przyłącza w/w uzbrojenia

Obiekty
przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, zbiorniki, kontenerowe kotłownie i hydrofornie

Operaty wodnoprawne:
wprowadzanie ścieków i wód opadowych do środowiska, przekraczanie przeszkód terenowych, zagospodarowanie wód deszczowych

 

Uzgodnienia od A do Z z każdą instytucją bez ograniczeń (np. PKP, GDDKiA, GAZ-System)

I wszystkie z nimi związane sprawy….

Na czym pracujemy:

Posługujemy się oprogramowaniem z rodziny CAD i BIM
Pracujemy w InstalSoft, EPANET i innych programach specjalistycznych